Bezpieczeństwo / audyty

Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu kompletnych systemów bezpieczeństwa dla różnego rodzaju maszyn oraz linii produkcyjnych. Systemy te realizowane są zgodnie z obowiązującymi polskimi i międzynarodowymi normami.

 

Na podstawie przeprowadzanej wizyty lokalnej, oględzin miejsca pracy, analizy technicznej maszyny, wskazujemy jakie zagrożenia niesie jej eksploatacja w danym cyklu życia, w bieżącym stanie technicznym. Następnie określamy działania niezbędne do zapewnia bezpieczeństwa pracy w dalszej eksploatacji.


Oferujemy wykonanie:

 •         audytu technicznego oraz audytu stanu bezpieczeństwa maszyny,
 •         oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100,
 •         ocenę możliwości i potencjału poprawy stanu bezpieczeństwa,
 •         zaprojektowanie układu bezpieczeństwa,
 •         wykonanie / naniesienie poprawek w schemacie elektrycznym,
 •         wykonanie programu dla sterownika bezpieczeństwa,
 •         przebudowy maszyny zgodnie z opracowaną dokumentacją,
 •         walidację maszyny pod kątem zgodności z CE,
 •         wystawienie deklaracji zgodności maszyny z naniesieniem znaku CE.

Ocenę ryzyka przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN ISO 12100, metodą wskaźnikową. Obliczenia układów bezpieczeństwa wykonujemy w dedykowanym oprogramowaniu. 

 

samos sistema

                          Dlaczego warto nam zaufać ?                   

 • Poufność i gwaranacja bezpieczeństwa 
 • Rzetelne i terminowe realizacje zleceń
 • Innowacyjne technologie i profesjonalizm