Klejenie i uszczelnianie

Zrobotyzowane aplikacje do nakładania mas uszczelniających, klejenia, powlekania i izolowania powierzchni detali pojawiają się coraz częściej, jako kolejne etapy procesów produkcyjnych, które wymagają zautomatyzowania.

Głównymi potrzebami dla wdrożenia tego typu aplikacji, u naszych klientów, są:

 • zwiększenie wydajności procesu,
 • powtarzalność procesu (bardzo ważny aspekt przy audytach i kontroli jakości),
 • oszczędności materiału,
 • zwiększone możliwości planowania i realizacji produkcji.

 

W najczęściej realizowanych rozwiązaniach dysze dozujące lub natryskujące montowane są na flanszy robota. Detal zostaje przetransportowany do gniazda produkcyjnego poprzez transporter lub zamontowany na przyrządzie w dedykowanym, kopycie/uchwytach.

Drugim możliwym rozwiązaniem jest montaż stacjonarny dyszy a detale pobierane są poprzez chwytak robota wprost z podajnika i przemieszczane po zaprogramowanych ścieżkach przez robota. Po zakończeniu detal odkładany jest na podajnik a robot pobiera następny detal i poddaje go procesowi.

Najprostsze aplikacje składają się z systemu podawania materiału (pompa, wyciskach, system grawitacyjny), przewodu podającego materiał na dyszę, oraz dyszy dozownika z zaworem odcinającym.

 plytka

W aplikacjach rozbudowanych mamy pełną kontrolę na materiałem poprzez zastosowanie dodatkowo, reduktorów ciśnienia, tłumików pulsacji, zaworów proporcjonalnych oraz dozujących pomp servo. Pompy dozujące pozwalają ponadto na podawanie dokładnie odmierzonych porcji materiału w synchronizowany z ruchami robota sposób. Pozwala to kontrolować grubości warstwy, zmniejszać lub zwiększać wydajności płynnie w czasie ruchu robota.

Dla określenia możliwych rozwiązań i sprecyzowania wymogów dla danej aplikacji użytkownik końcowy aplikacji powinien:

 • Posiadać podstawowe dane fizykochemiczne materiału, który ma być użyty w procesie;
 • Posiadać kartę charakterystyki materiału MSDS;
 • Określić obecne i przyszłe wymogi wydajnościowe dla aplikacji;
 • Wytypować wstępne miejsce montażu aplikacji (tak by móc określić wymogi bezpieczeństwa podczas wdrożenia i użytkowania stanowiska)

 

                          Dlaczego warto nam zaufać ?                   

 • Poufność i gwaranacja bezpieczeństwa 
 • Rzetelne i terminowe realizacje zleceń
 • Innowacyjne technologie i profesjonalizm