Roboty spawalnicze

Firma Robot Partner Sp. z o.o. wykonuje kompleksowe aplikacje spawalnicze. Na podstawie:

 • dokumentacji technicznej,
 • analizy detalu,
 • kart WPS, 
 • technologii spawania ręcznego,

opracowujemy dla naszych klientów najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania aplikacyjne dla spawania zrobotyzowanego.

    weld1

Spawanie jest jednym z najczęściej automatyzowanych procesów. Zastosowanie robotów przemysłowych jest naturalnym zastąpieniem siły ludzkiej przy powtarzalnych i wielkoseryjnych produkcjach. Dla użytkownika końcowego, koszt automatyzacji, ma przeniesienie wprost na osiągane korzyści. Najważniejszym atutem automatyzacji jest wzrost wydajności produkcji. Spawanie zautomatyzowane zapewnia zwiększenie jakości spoin, poprzez większą kontrolę nad parametrami procesu spawania i ścieżkami nakładania spawu.

Zastąpienie człowieka, robotem, pozwala na:

 • zredukowanie ryzyka i zagrożeń na stanowisku pracy,

 • braku konieczności ciągłej kontroli jakości produkowanych detali,

 • redukcję kosztów zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry z wymaganymi uprawnieniami spawalniczymi,

 • redukcję kosztów materiałów spawalniczych i pomocniczych,

 • realne planowanie produkcji na podstawie powtarzalnych wskaźników.

 Do podstawowych zalet spawania zrobotyzowanego zalicza się:

 • wysoką wydajność i szybkość spawania – powtarzalność robota wynosi ±0,05mm oraz maksymalna prędkość spawania wynosi nawet 2m/min a samego robota 2m/s,

 • wysoką jakość i estetykę spoin,

 • elastyczność stanowiska – program sterujący trajektorią robota można przystosować do rożnych detali w zakresie jednego stanowiska,

 • możliwość spawania przy dużych natężeniach prądu bez szkodliwego wpływu na pracowników,

 • możliwość spawania materiałów, które są problematyczne przy spawaniu przez człowieka,

 • ograniczenie konieczności kontroli jakości detali,

 • ograniczenie ilości detali wadliwych lub uszkodzonych,

 • wyższy współczynnik wykorzystania źródła spawalniczego,

 • ograniczenie uszkodzeń i serwisów osprzętu spawalniczego.

Zautomatyzowane stanowisko do procesów spawania składa się z wielu elementów ale dwa kluczowe z punktu widzenia procesu to odpowiedni robot oraz prawidłowo dobrane źródło spawalnicze.

Robot przemysłowy jest odpowiedzialny za operacje spawalnicze po zaprogramowanych trajektoriach. Poprzez możliwości kinematyczne układu zrobotyzowanego, możliwe jest zespawanie, w jednym zamocowaniu detalu, co często stanowi problem dla spawacza (ograniczony dostęp i brak możliwości wizualnej kontroli spoiny podczas procesu). Robot wpływa pośrednio na jakość spoiny i jej wytrzymałość, poprzez precyzyjne powtarzalne prowadzenie fajki spawalniczej i zapewnienie stabilnego ruchu podczas spawania.

Źródło spawalnicze jest odpowiedzialne za prawidłowość przebiegu całego proces spawania. Można w nim zaprogramować parametry spawania dla wykonywania danej spoiny, w konkretnym materiale. W przypadku obecnych źródeł w programie spawalniczym możemy parametryzować:

 • rodzaj spawanego materiału,

 • rodzaj i prędkość podawania drutu,

 • rodzaj i przepływ gazu osłonowego,

 • parametry prądowe i napięciowe,

 • punkty zajarzenia i wygaszenia łuku spawalniczego,

 • oraz wiele innych kluczowych dla danej technologii.

Roboty spawalnicze ewoluują wraz z wymogami aplikacji, drążone kiści, chroniące pakiety spawalnicze, możliwości mocowania coraz cięższych pakietów oprzyrządowania pomocniczego oraz możliwości kontroli nad dodatkowymi osiami w procesie np. obrotnikiem detalu lub dodatkowym transferem liniowym.

weld2

Obecne źródła w połączeniu z możliwościami robota spawalniczego pozwalają na wdrażanie technologii, które były praktycznie niemożliwe do wykorzystania w procesach manualnych. Najbardziej popularną aplikacją jest klasyczne spawanie MIG/MAG. W środowisku przemysłowym coraz częściej pojawiają się aplikację TIG, CMT, lutospawania oraz technologii plazmowych i laserowych.

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze to często także, prestiż dla firmy. Robot spawalniczy sprzęgnięty z nowoczesnym źródłem, to w codziennym postrzeganiu zaawansowane technologiczne rozwiązanie, wyróżniające firmę możliwościami i jakością wykonywanych wyrobów, spośród konkurencji.

 

     

      

 

                          Dlaczego warto nam zaufać ?                   

 • Poufność i gwaranacja bezpieczeństwa 
 • Rzetelne i terminowe realizacje zleceń
 • Innowacyjne technologie i profesjonalizm