ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228

EU grants

So far we have participated and still participate in the following projects co-financed by the European Union:

2021

Dotacja na kapitał obrotowy dla Robot Partner Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.