ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228

Career

Stworzenie optymalnego zespołu inżynieryjno-technicznego jest priorytetem od początku istnienia firmy. Nasza kadra techniczna bazujac na swoim doświadczeniu i umiejętnościach pomaga klientom w opracowaniu koncepcji nowych rozwiązań i utrzymania sprawności obecnych linii produkcyjnych. Naszym założeniem jest praca w zespole gdzie każdy sprawnie realizuje postawione zadania. Obecnie poszukujemy:

Inżynier Konstruktor-Mechanik

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Realizacja projektów w dziale projektowym.
Opracowywanie koncepcji nowych urządzeń.
Modyfikacja istniejących projektów i rozwiązań.
Tworzenie i weryfikacja dokumentacji technicznej 3D i 2D.
Nadzór nad procesem budowy urządzeń pod względem zgodności z dokumentacją i przyjętymi założeniami.
Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej budowanych urządzeń.