ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228

Kariera

Stworzenie optymalnego zespołu inżynieryjno-technicznego jest priorytetem od początku istnienia firmy. Nasza kadra techniczna, bazując na swoim doświadczeniu i umiejętnościach, pomaga klientom w opracowaniu koncepcji nowych rozwiązań i utrzymania sprawności obecnych linii produkcyjnych. Naszym założeniem jest praca w zespole, gdzie każdy sprawnie realizuje postawione zadania. Obecnie poszukujemy:

Inżynier Konstruktor-Mechanik

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

\ Realizacja projektów w dziale projektowym.
\ Opracowywanie koncepcji nowych urządzeń.
\ Modyfikacja istniejących projektów i rozwiązań.
\ Tworzenie i weryfikacja dokumentacji technicznej 3D i 2D.
\ Nadzór nad procesem budowy urządzeń pod względem zgodności z dokumentacją i przyjętymi założeniami.
\ Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej budowanych urządzeń.