ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228

Obróbka detali

Stosując robota przemysłowego jako centrum obróbcze, możemy:
\ przeprowadzić obróbkę CNC,
\ nakładać masy klejowe lub uszczelniające,
\ realizować cięcie laserowe lub plazmowe,
\ realizować cięcie mechaniczne,
\ przeprowadzać procesy montażowe,
\ prowadzić automatyczne pomiary i inspekcje,
\ lutować,
\ polerować,
\ gratować,

Rozwiązania głowic
zrobotyzowane:

Dostępne rodzaje głowic obróbczych:
\ wrzeciona elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne,
\ głowice ciśnieniowe (myjące lub tnące),
\ głowice do lutowania,
\ palniki,
\ głowice optyczne i wizyjne,
\ pomiarowe,
\ zgrzewadła,
\ nitownice,
\ głowice gratujące,

Dostępne opcje dodatkowe:
\ kompensacja zużycia narzędzia,
\ kompensacja siły docisku,
\ kompensacja temperatury otoczenia,
\ automatyczna kalibracja

Narzędzia systemowe
CAD/CAM:

Oprogramowanie narzędziowe pozwala na połączenie funkcji CNC i robota. Główną zaletą tego rozwiązania jest obsługa jak dla tradycyjnego układu sterowania CNC, pozwalając jednocześnie na:

\ programowanie robota jak CNC,

\ korekty promienia narzędzi w układzie sterowania,

\ zwiększone wydajności torowe robota,

\ możliwości programowania offline za pomocą systemów CAD/CAM,

Mechaniczna obróbka detali, w szczególności uciążliwe dla pracowników i wymagające jakości, polerowanie, gratowanie, frezowanie, przycinanie, obróbka odlewów to pola do szerokiej robotyzacji.

Powtarzalność procesu, jakość obróbki, zwiększenie wydajności to tylko kilka podstawowych zalet takich aplikacji. Równie ważne dla osób zarządzających produkcją i odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa pracowników jest eliminacja zagrożeń w pracach szczególnie niebezpiecznych dla ludzi, przy nieosłoniętych maszynach, wysokiej temperaturze i wysokim zapyleniu.
Zrobotyzowane
stanowiska obróbki:

Dla robotyzacji procesu obróbki wymagane jest wyposażenia celi w odpowiedni osprzęt ochronny i pomocniczy.
Dla aplikacji zrobotyzowanych będzie to:

\ ogrodzenie bezpieczeństwa lub obudowa stała dostosowane do prowadzonych procesów produkcji,
\ elementy bezpieczeństwa na załadunku/wyładunku stanowiska (często elementy optyczne lub osłony ruchome nadzorowane),
\ miejscowy pulpit lub panel sterowania.
Dodatkowo w zależności od prowadzonego procesu należy uwzględnić elementy dodatkowe, takie jak:
\ wyciąg wiórów / oparów / mgły olejowej,
\ spływ dla chłodziwa,
\ doprowadzenie mediów niezbędnych dla pracy głowicy i przyrządów,
\ magazynek narzędzi dla procesów wieloetapowych lub o różnym stopniu obróbki.

Przy zastosowaniu robota jako maszyny CNC, mamy możliwości korzystania ze środowiska 3D jako elementu wspomagająco programowanie obróbki. Zyskujemy większą elastyczność dzięki dostępności 6 osi. Systemy szybkiej wymiany narzędzi oraz magazynki narzędziowe wyrównują dysproporcję pomiędzy ramieniem robota a klasyczną maszyną CNC. Układ sterowania CNC umożliwia edycję nawet rozbudowanych programów, składających się z wielu wierszy na ekranie programatora robota. Dzięki zastosowaniu w robocie odpowiednich interfejsów możemy go programować za pomocą G code lub DIN 66025. Dedykowany interfejs oferuje typowe elementy sterowania CNC, tak by operatorzy maszyny, którzy do tej pory pracowali z centrami obróbczymi CNC, mogli łatwo i szybko przejąć obsługę robota.