ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228

Maszyny i automatyka

Posiadając wykwalifikowaną kadrę oraz niezbędne narzędzia oferujemy:
\ produkcję dedykowanych maszyn i urządzeń produkcyjnych,
\ projektowanie układów automatyki i pneumatyki,
\ audyty i modernizację bezpieczeństwa maszyn,
\ programowanie robotów przemysłowych,
\ projektowanie konstrukcji i elementów mechanicznych,
\ pomiary okresowe maszyn i urządzeń.
Kompleksowo wspieramy naszych klientów zarówno przy tworzeniu, jak i modernizacjach procesów produkcji.

AUDYTY I MODERNIZACJE BEZPIECZEŃSTWA

Oferujemy wykonanie:

\ audytu technicznego oraz audytu stanu bezpieczeństwa maszyny,

\ oceny ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100,

\ oceny możliwości i potencjału poprawy stanu bezpieczeństwa,
\ przebudowy maszyny zgodnie z opracowaną dokumentacją,
\ walidacji maszyny pod kątem zgodności z CE,
\ wystawienie deklaracji zgodności maszyny z naniesieniem znaku CE.

Ocenę ryzyka przeprowadzamy zgodnie z normą PN-EN ISO 12100, metodą wskaźnikową. Obliczenia układów bezpieczeństwa wykonujemy w dedykowanym oprogramowaniu.

USŁUGI PROJEKTOWE I PROGRAMOWANIE

Oferujemy wykonanie:

\ projektów układów i konstrukcji mechanicznych w oprogramowaniu CAD 3D.
\ projektów elektrycznych i układów automatyki w dedykowanym oprogramowaniu projektowym.
\ projektów układów pneumatycznych.
\ usługi programowania i przeprogramowania robotów przemysłowych
\ programowanie sterowników PLC i paneli HMI różnych firm (SIEMENS, Beckhoff, Mitsubishi oraz innych)
\ przebudowy układów maszynowych i dostosowanie do nowych wymagań aplikacyjnych.

Modernizując bądź adaptując maszynę dla potrzeb nowego lub modernizowanego procesu produkcyjnego, wykonujemy adaptację, modernizację lub projektujemy i wykonujemy nowe elementy formatujące. Wykonujemy retrofitting z optymalizacją kosztów. Włączając w to wykorzystanie maksymalnej liczby, już posiadanych przez klientów podzespołów i maszyny, możliwych do adaptacji w nowym rozwiązaniu.

Adaptujemy elementy chwytaków i głowic roboczych, a także wyposażamy stanowiska w całkowicie nowe rozwiązania, pozwalając uzyskiwać planowane wydajności o dokładności produkcji.

Wymieniamy zużyte elementy układów automatyki, pneumatyki i mechaniki maszyn. W rezultacie prowadzonych prac, zmodernizowana lub przystosowywana maszyna musi sprostać wymogom bezawaryjnej eksploatacji przez kolejne lata pracy.

Modernizujemy lub opracowujemy od nowa algorytmy sterowania sterowników PLC, pulpitów HMI, robotów przemysłowych i układów bezpieczeństwa. Ponadto dostosowujemy osprzęt bezpieczeństwa, do aktualnych wymagań prawnych i aplikacyjnych.
SPAWANIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Posiadając odpowiedni sprzęt i doświadczenie, wykonujemy konstrukcje oraz podzespoły spawane z technicznych tworzyw sztucznych.
Za pomocą wytłaczarki (ekstrudera) i spawarki ręcznej jesteśmy w stanie produkować mało oraz wielkogabarytowe elementy z tworzyw takich jak:

\ PE,
\ PP,
\ PVC,
\ inne spawalne.

Na cele produkcji, wykorzystujemy materiały najlepszych światowych producentów i dystrybutorów tworzyw sztucznych. Projektowane układy i zespoły produkujemy w oparciu o standardowe elementy handlowe tj.:

\ płyty,
\ rury,
\ kształtki,
\ armaturę,
poddane indywidualnej obróbce i dopasowaniu do wymagań klienta.

Projektujemy i wykonujemy dedykowane układy kinematyczne oparte o napędy elektryczne, pneumatyczne, a także w oparciu o kombinację obydwu tych technologii.

Dedykowane układy manipulacyjne sprawdzą się w miejscach i aplikacjach, gdzie instalacja oraz obsługa robota jest bardzo utrudniona lub niemożliwa ze względu na warunki przestrzenne.

Indywidualnie opracowane manipulatory 3 i 4 osiowe sprawdzają się także w aplikacjach budżetowych. Szczególnie w miejscach, gdzie w porównaniu do pełnej 6-osiowej kinematyki robota przemysłowego zapewniają taką samą lub wyższą wydajność a nie powodują konieczności zwiększenia nakładów inwestycyjnych.