ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228

Polityka jakości

Wraz z rozwojem firmy skupiamy się na ciągłym zapewnieniu jakości naszych produktów oraz stałym wzroście kompetencji. Nadrzędnym celem naszych działań jest zadowolenie naszych klientów i nawiązanie stałych obustronnych relacji.

Dążąc do spełnienia oczekiwań naszych klientów, przykładamy szczególną uwagę aby nasza firma kojarzyła się zaufaniem, wysokim poziomem technicznym świadczonych usług oraz fachowością obsługi na każdym etapie realizacji powierzonych zadań.

Cele te realizujemy poprzez:

\ ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością poprzez zwiększenie efektywności procesów występujących w firmie,

\ poznawanie i zrozumienie potrzeb naszych klientów,

\ poszerzanie zakresu specjalizacji przez opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych,

\ zatrudnianie wykwalifikowanych fachowców i stwarzanie im możliwości do stałego rozwoju,

\ wsparcie naszych klientów w trakcie całego cyklu użytkowania naszych maszyn i stanowisk produkcyjnych,

\ gotowość do skutecznego pomagania naszym klientom zarówno serwisowo, jak i merytorycznie,

\ uwzględnienia aspektów ekonomicznych i ergonomicznych przy projektowaniu i wdrażaniu naszych produktów.