ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228

Paletyzacja i pakowanie

Jakie produkty możemy paletyzować i pakować automatycznie lub za pomocą robota przemysłowego:
\ opakowanie kartonowe / pudełka,
\ worki / torebki,
\ butelki / słoiki / puszki / kubeczki,
\ wiadra / pojemniki plastikowe,
\ detale metalowe,
\ elementy betonowe,
\ elementy drewniane,
\ i wiele innych.

Rozwiązania głowic zrobotyzowanych:

Rodzaje głowic pakujących i paletyzujących stosowane w manipulatorach paletyzerów i robotach paletyzujących :

\ głowice mechaniczne,
\ głowice podciśnieniowe,
\ głowice hybrydowe (kombinacja systemów chwytania).

Opcje dodatkowe do zabudowy w głowicach:

\ kompensatory wysokości / położenia,
\ system pobierania przekładek,
\ system wyszukiwania warstwy / produktu,
\ system pobierania palet,
\ system wykrywania dojazdu do produktu,
\ system zacisków mechanicznych do przytrzymywania /formatowania produktu,
\ system sterowania strefami głowicy pozwalający na pracę z różnymi wielkościami detali jedną głowicą.

Oprogramowanie
wspomagające pracę:

Zintegrowane edytory graficzne umożliwiają szybkie i intuicyjne definiowanie opakowań, pakietów, palet i chwytaków. Pozwalają na szybsze generowanie sekcji, schowków, układów położenia i schematów układania. Ułatwiają tworzenie nowych schematów paletyzacji na podstawie już wykorzystywanych wzorców.

Takie oprogramowanie technologiczne w znaczny sposób ułatwia oraz przyśpiesza konfigurację
i tworzenie programów związanych z paletyzacją
i depaletyzacją produktów.

Podstawowe zalety wykorzystania oprogramowania technologicznego to:
\ możliwość dowolnego definiowania elementów takich jak produkty, pola pakowania, palety itp.,
\ możliwość definicji typu chwytaków,
\ możliwość przypisania danego typu chwytaka do programu paletyzacji,
\ szybkie tworzenie wzorów i schematów układania,
\ szybkie dodawanie nowych produktów opakowań do już użytkowanego stanowiska.

Jednym z podstawowych procesów produkcyjnych do automatyzacji i robotyzacji jest pakowanie wraz z paletyzowaniem produktów. Zadania te pojawiają się w każdej branży i cechują się coraz wyższą wydajnością eliminując potrzebę pracy ręcznej. Opracujemy paletyzatory dedykowane, dostosowane do specyficznego produktu jak również potrzeb klienta lub do ograniczeń wynikających np. z warunków przestrzennych montażu lub specyficznych właściwości detalu.
Nasze aplikacje zrobotyzowane są w stanie paletyzować bądź de-paletyzować produkty z większości gałęzi przemysłu. Dedykowane roboty paletyzujące 5 jak i 4 osiowe wpływają pozytywnie na niższe koszty robotyzacji, końcówek pakujących linii.
Dobrze zaprojektowane i wykonane rozwiązania pozwalają na znaczne zwiększenie wydajności produkcji, eliminując wąskie gardła jakim często są pola paletyzacji i pakowania. Roboty mogą realizować rożne zadania w stanowisku pakujących np. pobieranie palet i przekładek, pobieranie opakowań lub części i formatowanie warstw produktów na palecie. Ponadto zmiana formatu palety lub zmiana opakowania zbiorczego wymaga tylko zmiany programu wykonawczego. Podczas gdy przezbrojenie klasycznej maszyny wymaga przestoju pracowników technicznych na przezbrojenia i wymiany elementów formatujących. Stosując pakowanie i paletyzowanie automatyczne, jesteśmy w stanie osiągnąć wydajności znamionowe maszyn produkcyjnych.
Standardowe stanowisko
paletyzacji:

Elementy podstawowego stanowiska pakowania i paletyzacji tworzą:

\ robot lub manipulator wielo-osiowy,
\ głowica dedykowana do pracy z danym produktem,
\ pole układania/paletyzacji produktu,
\ magazynek paletowy,
\ magazynek przekładek,
\ ogrodzenie bezpieczeństwa,
\ system wprowadzenia produktu do stanowiska (np. transporter),
\ system transportu gotowego produktu/palety ze stanowiska,
\ układ automatyki, pneumatyki i bezpieczeństwa.

W projektowanych stanowiskach integrujemy systemy pakowania produktów w opakowania zbiorcze z wykorzystaniem robotów 6-osiowych oraz typu Delta i Scara. Opracowujemy pojedyncze cele zrobotyzowane, będące końcówkami linii produkcyjnych, jak również kompletne systemy pakowania paletyzacji zintegrowanej z maszynami typu owijarki , obkurczarki , bufory magazynowe.

W obecnych warunkach często pojawia się konieczność pakowania tzw. "mixów". Rozwiązania te bazują na dwóch stanowiskach de-paletyzacji i ponownej paletyzacji produktów lub też jako gotowe rozwiązanie do paletyzacji typu standard i "mix" w jednej końcówce pakującej.

Opracowywane przez nasz zespół systemy pakowania i transportu mogą być wyposażone w systemy detekcji produktu za pomocą systemu wizyjnego lub czytników kodów 2D. Ponadto wyposażamy cele zrobotyzowane w systemy automatycznego znakowania, sortowania, owijania lub obkurczania i buforowania produktów i opakowań zbiorczych. Wszystkie elementy stanowiska są ze sobą skomunikowane sieciowo i dostępne dla operatora z poziomu jednego pulpitu operatorskiego. Opracowujemy i wdrażamy również oprogramowania typu SCADA do nadzoru całości linii produkcyjnych.