ul. Zawieprzycka 8m, Lublin 20-228

Roboty spawalnicze

Wykonujemy kompleksowe aplikacje spawalnicze na podstawie:
\ dokumentacji technicznej,
\ analizy detalu,
\ kart WPS,
\ technologii spawania ręcznego.
Opracowujemy najlepsze i najbardziej ekonomiczne rozwiązania aplikacyjne dla spawania zrobotyzowanego.

ZALETY SPAWANIA ZROBOTYZOWANEGO

\ Wysoka wydajność i szybkość spawania – powtarzalność robota wynosi ±0,05mm oraz maksymalna prędkość spawania wynosi nawet 2m/min a samego robota 2m/s,

\ Wysoka jakość i estetyka spoin,

\ Elastyczność stanowiska – program sterujący trajektorią robota można przystosować do różnych detali w ramach jednego stanowiska,

\ Możliwość spawania przy dużych natężeniach prądu bez szkodliwego wpływu na pracowników,

\ Możliwość spawania materiałów, które są problematyczne przy spawaniu manualnym,

\ Ograniczenie konieczności kontroli jakości detali,

\ Ograniczenie ilości detali wadliwych lub uszkodzonych,

\ Zwiększenie współczynnika wykorzystania źródła spawalniczego,

\ Ograniczenie uszkodzeń i serwisów osprzętu spawalniczego.

DOSTĘPNE TECHNOLOGIE SPAWANIA

\ Standardowy system MIG/MAG - oferuje prędkości podawania drutu i wydajność stapiania, spełnia wszystkie podstawowe wymogi w zakresie precyzji i wydajności.

\ Wysokowydajny system MIG/MAG - oferuje uzyskanie większych prędkości podawania drutu i wydajności stapiania w stosunku do układu standardowego, wymaga układu tandemowego źródeł spawalniczych.

\ System TIG - oferuje najwyższą jakość i perfekcyjny wygląd spoiny, pozwala na osiągniecie dwukrotnie wyższej wydajności w stosunku do spawania manualnego TIG.

\ Spawanie palzmowe - oferuje duże prędkość spawania i głębsze wtopienie, szczególnie przy spawaniu elementów o grubościach do 8mm.

\ Spawanie CMT - pozwala na spawanie elementów z bardzo małą ilością oddawanego ciepła i nadzwyczaj stabilnym łukiem spawalniczym, przydatne przy spawaniu elementów ocynkowanych i łączeniu ze sobą różnych materiałów.

\ Zgrzewanie punktowe - metoda zgrzewania stosowana szczególnie podczas procesów łączenia blach.

Spawanie jest jednym z najczęściej automatyzowanych procesów. Zastosowanie robotów przemysłowych jest naturalnym zastąpieniem siły ludzkiej przy powtarzalnych i wielkoseryjnych produkcjach.

Dla użytkownika końcowego koszt automatyzacji ma przeniesienie wprost na osiągane korzyści. Najważniejszym atutem automatyzacji jest wzrost wydajności produkcji.

Spawanie zautomatyzowane zapewnia zwiększenie jakości spoin, poprzez większą kontrolę nad parametrami procesu spawania i ścieżkami nakładania spawu.

Zautomatyzowane stanowisko do procesów spawania składa się z wielu elementów, ale dwa kluczowe z punktu widzenia procesu to odpowiedni robot oraz prawidłowo dobrane źródło spawalnicze.

Robot przemysłowy jest odpowiedzialny za operacje spawalnicze po zaprogramowanych trajektoriach. Poprzez możliwości kinematyczne układu zrobotyzowanego, możliwe jest zespawanie, w jednym zamocowaniu detalu, co często stanowi problem dla spawacza (ograniczony dostęp i brak możliwości wizualnej kontroli spoiny podczas procesu).

Robot wpływa pośrednio na jakość spoiny i jej wytrzymałość, poprzez precyzyjne powtarzalne prowadzenie fajki spawalniczej i zapewnienie stabilnego ruchu podczas spawania.
STANDARDOWE CELE SPAWALNICZE

Standardowe zrobotyzowane cele spawalnicze składają się z:

\ jednego bądź dwóch robotów spawalniczych z montażem stacjonarnie lub na jednostkach liniowych,

\ kombinacji przyrządów spawalniczych,

\ jednego bądź dwóch obrotników spawalniczych (jednoosiowy, uchylno-obrotowy, typ-H, typ-K),

\ źródła spawalniczego do wybranej metody MIG/MAG, TIG lub innej,

\ spawalniczego ogrodzenia bezpieczeństwa z urządzeniami pomocniczymi (kurtyny optyczne, skanery bezpieczeństwa itp.),

\ systemu odciągu pyłów i gazów spawalniczych lub kompletnego systemy filtrowentylacji.

Roboty spawalnicze ewoluują wraz z wymogami aplikacji, drążone kiści, chroniące pakiety spawalnicze, możliwości mocowania coraz cięższych pakietów oprzyrządowania pomocniczego oraz możliwości kontroli nad dodatkowymi osiami w procesie np. obrotnikiem detalu lub dodatkowym transferem liniowym.

Obecne źródła w połączeniu z możliwościami robota spawalniczego pozwalają na wdrażanie technologii, które były praktycznie niemożliwe do wykorzystania w procesach manualnych. Najbardziej popularną aplikacją jest klasyczne spawanie MIG/MAG. W środowisku przemysłowym coraz częściej pojawiają się aplikację TIG, CMT, lutospawania oraz technologii plazmowych i laserowych.

Zrobotyzowane stanowisko spawalnicze to często także, prestiż dla firmy. Robot spawalniczy sprzęgnięty z nowoczesnym źródłem to w codziennym postrzeganiu zaawansowane technologiczne rozwiązanie, wyróżniające firmę możliwościami i jakością wykonywanych wyrobów, spośród konkurencji.