Spawnie tworzyw sztucznych – Leister

Firma zakupiła urządzenia do przemysłowego spawania tworzyw sztucznych firmy Leister. Odbyte szkolenia dają nam dobry start. W celu zdobycia doświadczenia przez najbliższy miesiąc będziemy prowadzić testy urządzeń. Planujemy wykonać połączenia spawane PP i PVC, następnie poddać je zniszczeniu. Zakup ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na produkowane z tworzyw sztucznych  z przemysłu spożywczego i chemicznego.

Dla firmy Cycylone Polska w Kraśniku, przy wykorzystaniu doświadczenia i zakupionego sprzętu wykonaliśmy kompletną instalację wyciągu i uzdatniania oparów, ze skruberem wodnym i kanałami z technicznych tworzyw sztucznych.