Instalacja oczyszczania oparów z zespołu kadzi do galwanotechnicznej obróbki detali.

Dla polskiego oddziału kanadyjskiej firmy Cyclone, mieszczącego się w strefie przemysłowej w Kraśniku, opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie linii do wyciągu i oczyszczania oparów z procesów obróbki galwanotechnicznej.  Kluczowe założenia aplikacji opierały o się warunki zabudowy i stosowane środki chemiczne:

  • wydajność systemu 30 000 m3/h,
  • zbieranie oparów z 7 kadzi technologicznych,
  • całość systemu zbudowana z chemicznie odpornego technicznego PVC,
  • wodna filtracja oparów z zapewnieniem czystości wody filtrującej.

Na potrzeby aplikacji zostały zaprojektowane od podstaw wszystkie elementy instalacji, od kolektorów poprzez kanały wyciągowe aż po indywidualnie opracowany skruber wodny. Za generację podciśnienia w układzie posłużył wentylator promieniowy, chemoodporny o mocy 21kW zasilany poprzez falownik. Zastosowanie w układzie falownika pozwala na oszczędności energii i płynną regulację prędkości w zależności od ilości aktywnych wanien procesowych. Dodatkowe przepustnice wyłączają ssanie z nieużywanych wanien tak, aby zmniejszyć straty podciśnienia przy ograniczeniu ilości prowadzonych procesów. Wyposażenie skrubera wodnego w wykraplacz skutecznie ogranicza starty wody przy wynoszeniu mgły wodnej w głównym ciągu. Zespół analizatora fizykochemicznego kontroluje na bieżąco nasycenie wody płuczkowej i steruje uzupełnieniem mieszanki w czystą wodę procesową dla zapewnienia jakości procesu oczyszczania.

Całość elementów instalacji została wykonana z odpowiednio dociętych, obrobionych, a następnie spawanych z użyciem spawarek ręcznych i ekstrudera firmy Leister, płyt tworzywa technicznego.

Automatykę linii oparto o sterownik S7-1200 firmy Siemens oraz sieć komunikacyjną w standardzie ProfiNET. Pozwoliło to na elastyczną zabudowę elementów sterujących i wykonawczych oraz przeniesienie panelu sterowania na wyższe piętro w bezpośrednie sąsiedztwo obsługi wanien. Całość linii opracowano tak, by nie było konieczności ciągłego nadzorowania parametrów przez technologa lub obsługę, a sterowanie oparte jest o jednego operatora, który przez większość czasu realizuje procesy produkcyjne na pozostałych stanowiskach linii galwanotechnicznej.

DLA:
Cyclone Polska Sp. z o.o.

BRANŻA:
OCZYSZCZANIE POWIETRZA

DATA WYKONANIA:
04.10.2016