Linia konfekcjonowania i paletyzacji surowej deski parkietowej.

Dla firmy Europarquet Sp. z o.o., producenta naturalnych materiałów podłogowych i drewnianych wyrobów wykończeniowych, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy zrobotyzowaną linię do konfekcjonowania i paletyzacji surowych desek parkietowych. Głównymi wyzwaniami aplikacji były:

  • duża zmienność wymiarowa detali,
  • dokładność wymiarowa detali, wchodzących na linię,
  • konieczność sortowania i pakietyzowania szerokiego grona asortymentu,
  • obsługa palet o wymiarach 1800 x 1000mm,
  • wysokie parametry wydajnościowe aplikacji.

Opracowane rozwiązania pozwoliły na realizację aplikacji w zakładanym budżecie  przy jednoczesnym osiągnięciu parametrów jakościowych i wydajnościowych produkcji.

Robot paletyzujący KUKA KR120 R3200 PA o udźwigu 120kg i zasięgu ponad trzech metrów został umiejscowiony pomiędzy dwoma polami paletowymi. Pozwoliło to umiejscowić system wprowadzania detali bezpośrednio przed robotem, optymalizując czasy cyklu dla obu stron stanowiska. Pakiety detali są układane za pomocą dedykowanego systemu opartego o transportery rolkowe i system podciśnieniowy zamontowany na elektrycznej jednostce liniowej FESTO.

Po konfekcji pakiety były dostarczane transporterem taśmowym do pola odbioru przez głowicę robota. W stanowisku znajduje się zabudowany automatyczny magazyn przekładek, a głowica umożliwiała pracę zarówno z deską parkietową, jak i przekładankami bez konieczności przezbrajania. Dwa niezależnie napędzane wózki paletowe umożliwiają pracę stanowiska bez przerw na odbiór i załadunek palet.

Całe stanowisko zostało zabudowane ogrodzeniem bezpieczeństwa od Troax Polska i dobezpieczone elementami bezpieczeństwa, które nadzoruje programowalny sterownik SamosPRO z Wielanda.

Jednostką centralną w linii jest sterownik firmy Siemens serii S7-1500, uzupełniony o system wejść i wyjść sieciowych oraz panel HMI.

Automatyzacja procesu pakietyzowania i paletyzacji deski, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości pracy z szerokim wachlarzem gabarytów detali, pozwoliła na osiągnięcie stabilnych policzalnych współczynników produkcji. Zapewnienie wydajności produkcji pozwoliło na przesunięcie pracowników z procesu paletyzacji do bardziej wymagających zadań produkcyjnych.

DLA:
Europarquet Sp. z o.o.

BRANŻA:
PALETYZACJA

DATA WYKONANIA:
28.08.2018