Realizacja walcowania kuźniczego robotem przemysłowym.

Dla firmy Kuźnia Matrycowa z Lublina, stworzyliśmy zrobotyzowane stanowisko do obsługi walcarki kuźniczej. Założenia aplikacji opierały się na kilku ważnych wymogach:

  • wyeliminowaniu kowala z procesu walcowania wzdłużnego,
  • zapewnienia synchronizacji z obrotowymi narzędziami walcarki kuźniczej,
  • pobierania półfabrykatów z pieca indukcyjnego rozgrzanych do 1300 stopni Celsjusza,
  • zapewnienia bezpieczeństwa maszyn podczas ich sprzęgnięcia w procesie,
  • możliwości prowadzenia testów w trybie manualnym.

W aplikacji użyliśmy robota przemysłowego KUKA z serii Quantec. Ponieważ cała aplikacja miała pracować w ciężkich warunkach środowiska kuźni przemysłowej, wybraliśmy dedykowaną wersję robota „Foundry”. Co ważne, jest to wersja dedykowana do procesów odlewnictwa, kucia i pracy w ciężkich warunkach otoczenia oraz podwyższonej temperaturze.

Następnie nasz zespól konstruktów opracował dedykowaną głowicę roboczą, przystosowaną do niemalże ciągłej pracy z detalami o temp. przewyższającej 1300 stopni. Ponadto napęd głowicy zapewnia precyzyjne podanie detalu do narzędzi walcarki i chroni zarówno robota jak i maszynę, przed skutkami zatrzymań awaryjnych lub desynchronizacji.

Kolejną istotną kwestią było bezpieczeństwo operatorów i kowali, pracujących w sąsiedztwie stanowiska walcowania. Cała strefa została wygrodzona ogrodzeniem bezpieczeństwa zapewniającym ergonomiczny dostęp z dwóch stron robota. Poza tym, elastyczność systemu zapewnia programowalny sterownik bezpieczeństwa.

Podsumowując, poprzez automatyzację procesu walcowania, osiągnęliśmy powtarzalność wytwarzania przedkuwek. Z uwagi na wyeliminowanie pracy manualnej kowala, osiągnięto stały współczynnik wydajności procesu. Bez wątpienia robotyzacja procesu walcowania pozytywnie wpłynęła na poziom bezpieczeństwa całego procesu produkcji. Podsumowując, automatyzacja procesów kuźniczych wpływa pozytywnie na całość aspektów wytwarzania produktów w ramach obróbki plastycznej.

DLA:
Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.

BRANŻA:
KUCIE ZROBOTYZOWANE

DATA WYKONANIA:
18.03.2019